Các bài viết liên quan đến:

văn học - nghệ thuật

Lắt léo chữ nghĩa: Nha đầu nghĩa là gì?

Lắt léo chữ nghĩa: Nha đầu nghĩa là gì?

Xem phim cổ trang, ta thường nghe từ nha đầu nhưng băn khoăn không hiểu nghĩa chính xác của từ này là gì.
Giải Nghĩa: Trigger là gì mà không nên dùng bừa bãi?

Giải Nghĩa: Trigger là gì mà không nên dùng bừa bãi?

Cùng là trigger, nhưng gen Z dùng để chế meme, bác sĩ dùng để nói về vấn đề tâm lý.
Thất bại lớn nhất trong cuộc sống là gì?

Thất bại lớn nhất trong cuộc sống là gì?

“Khi nào những niềm vui, hạnh phúc, bình yên… và tất cả những gì của mình còn phụ thuộc hết vào người khác, khi đó nhất định còn phải khổ đau.