Các bài viết liên quan đến:

urban dictionary

No Nut November - thử thách "tháng chay tịnh" đang nổi rần rần là gì?

No Nut November - thử thách "tháng chay tịnh" đang nổi rần rần là gì?

"No Nut November", hay "tháng 11 chay tịnh", là một thử thách xoay quanh một vấn đề khá nhạy cảm và riêng tư.