69 là gì?

69 (hay Tư thế 69) là tên một tư thế quan hệ tình dục. Trong tư thế này, hai người sắp xếp sao cho miệng của mỗi người ở gần bộ phận sinh dục của người kia. Cả 2 sẽ cùng thực hiện quan hệ bằng miệng cho người còn lại.