Các bài viết liên quan đến:

tiền tệ

Quĩ đầu tư chính phủ Singapore (Government Of Singapore Investment Corporation - GIC) là gì?

Quĩ đầu tư chính phủ Singapore (Government Of Singapore Investment Corporation - GIC) là gì?

Quĩ đầu tư chính phủ Singapore (tiếng Anh: Government Of Singapore Investment Corporation, viết tắt: GIC) là một công ty thuộc sở hữu của chính phủ được giao nhiệm vụ quản lí quĩ tài sản có chủ quyền của Singapore.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Đô la Singapore (Singapore Dollar - SGD) là gì? Đặc điểm

Đô la Singapore (Singapore Dollar - SGD) là gì? Đặc điểm

Đô la Singapore (tiếng Anh: Singapore Dollar, viết tắt: SGD) là tiền tệ chính thức của quốc đảo Singapore.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Phương pháp tỉ giá hiện tại (Current Rate Method) là gì? Đặc điểm và các bước chuyển đổi

Phương pháp tỉ giá hiện tại (Current Rate Method) là gì? Đặc điểm và các bước chuyển đổi

Phương pháp tỉ giá hiện tại (tiếng Anh: Current Rate Method) là một phương pháp chuyển đổi ngoại tệ, trong đó hầu hết các mục trong báo cáo tài chính được chuyển đổi theo tỉ giá hối đoái hiện tại.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Phương pháp thời gian (Temporal Method) là gì? Ví dụ về phương pháp thời gian

Phương pháp thời gian (Temporal Method) là gì? Ví dụ về phương pháp thời gian

Phương pháp thời gian (tiếng Anh: Temporal Method) chuyển đổi tiền tệ của công ty con ở nước ngoài thành tiền tệ của công ty mẹ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Ngân hàng Dự trữ Úc (Reserve Bank of Australia - RBA) là gì? Đặc điểm

Ngân hàng Dự trữ Úc (Reserve Bank of Australia - RBA) là gì? Đặc điểm

Ngân hàng Dự trữ Úc (tiếng Anh: Reserve Bank of Australia, viết tắt: RBA) là ngân hàng trung ương của Úc.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Chỉ số điều kiện tiền tệ (Monetary Conditions Index - MCI) là gì? Đặc điểm

Chỉ số điều kiện tiền tệ (Monetary Conditions Index - MCI) là gì? Đặc điểm

Chỉ số điều kiện tiền tệ (tiếng Anh: Monetary Conditions Index, viết tắt: MCI) sử dụng lãi suất ngắn hạn và tỉ giá hối đoái của một nền kinh tế tiền tệ quốc gia để đánh giá mức độ dễ dàng hoặc thắt chặt của các điều kiện tiền tệ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Đồng Baht Thái (Thai Baht - THB) là gì? Đặc điểm nền kinh tế Thái Lan

Đồng Baht Thái (Thai Baht - THB) là gì? Đặc điểm nền kinh tế Thái Lan

Đồng Baht Thái (tiếng Anh: Thai Baht, viết tắt: THB) là tiền tệ của Thái Lan.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Trái phiếu rồng (Dragon Bond) là gì? Đặc điểm

Trái phiếu rồng (Dragon Bond) là gì? Đặc điểm

Trái phiếu rồng (tiếng Anh: Dragon Bond) là một công cụ thu nhập cố định được phát hành bởi một ngân hàng châu Á, ngoại trừ Nhật Bản, có mệnh giá bằng ngoại tệ, thường bằng đô la Mỹ hoặc Yên Nhật.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Rupee Ấn Độ (Indian Rupee - INR) là gì? Đặc điểm

Rupee Ấn Độ (Indian Rupee - INR) là gì? Đặc điểm

Rupee Ấn Độ (tiếng Anh: Indian Rupee, viết tắt: INR) là tiền tệ của Ấn Độ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (Swiss National Bank - SNB) là gì? Vai trò của SNB

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (Swiss National Bank - SNB) là gì? Vai trò của SNB

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (tiếng Anh: Swiss National Bank, viết tắt: SNB) là ngân hàng trung ương của Thụy Sĩ, chịu trách nhiệm thiết lập chính sách tiền tệ của quốc gia đó và phát hành tiền tệ của mình, đồng franc Thụy Sĩ (CHF).
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Franc Thụy Sĩ (Swiss Franc - CHF) là gì? Đặc điểm

Franc Thụy Sĩ (Swiss Franc - CHF) là gì? Đặc điểm

Franc Thụy Sĩ (tiếng Anh: Swiss Franc, viết tắt: CHF) là tiền tệ của Thụy Sĩ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Won Hàn Quốc (Korean Won - KRW) là gì? Đặc điểm

Won Hàn Quốc (Korean Won - KRW) là gì? Đặc điểm

Won Hàn Quốc (tiếng Anh: Korean Won, viết tắt: KRW) là tiền tệ quốc gia của Hàn Quốc.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Giá hiện hành (Current Price) là gì? Đặc điểm và phân loại

Giá hiện hành (Current Price) là gì? Đặc điểm và phân loại

Giá hiện hành (tiếng Anh: Current Price) là giá bán gần đây nhất của một cổ phiếu, loại tiền tệ, hàng hóa hoặc kim loại quí được giao dịch trên một sàn giao dịch. Đây là chỉ số đáng tin cậy nhất về giá trị hiện tại của loại chứng khoán đó.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Pataca Macau (Macanese Pataca - MOP) là gì? Đặc điểm

Pataca Macau (Macanese Pataca - MOP) là gì? Đặc điểm

Pataca Macau (tiếng Anh: Macanese Pataca, viết tắt: MOP) là tiền tệ chính thức của Macau.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Ngân hàng trung ương Canada (Bank of Canada) là gì? Đặc điểm

Ngân hàng trung ương Canada (Bank of Canada) là gì? Đặc điểm

Ngân hàng trung ương Canada (tiếng Anh: Bank of Canada, viết tắt: BOC) được thành lập năm 1934 theo Đạo luật Ngân hàng Canada.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Bảng lương chia tách (Split Payroll) là gì? Cách hoạt động và lưu ý

Bảng lương chia tách (Split Payroll) là gì? Cách hoạt động và lưu ý

Bảng lương chia tách (tiếng Anh: Split Payroll) là một phương thức thanh toán lương cho nhân viên được giao làm việc quốc tế, trong đó lương được chia tách ra giữa các loại tiền tệ tại địa phương đang công tác và nước sở tại.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền (Cash Flow Direct Method) là gì? Ưu điểm

Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền (Cash Flow Direct Method) là gì? Ưu điểm

Phương pháp trực tiếp trong tính toán dòng tiền (tiếng Anh: Cash Flow Direct Method) là một trong hai phương pháp kế toán được sử dụng để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền (Cash Flow Indirect Method) là gì? Nguyên tắc lập

Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền (Cash Flow Indirect Method) là gì? Nguyên tắc lập

Phương pháp gián tiếp trong tính toán dòng tiền (tiếng Anh: Cash Flow Indirect Method) là một trong hai phương pháp kế toán được sử dụng để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Khoản mục tiền tệ (Monetary Item) là gì?

Khoản mục tiền tệ (Monetary Item) là gì?

Khoản mục tiền tệ (tiếng Anh: Monetary Item) là tài sản hoặc nợ có giá trị cố định bằng tiền, không thay đổi trong tương lai. Một đô la luôn có giá trị bằng một đô la mặc dù sức mua của đồng đô la có thể thay đổi theo thời gian.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Chuẩn nghèo quốc tế (International Poverty Line) là gì?

Chuẩn nghèo quốc tế (International Poverty Line) là gì?

Chuẩn nghèo quốc tế (tiếng Anh: International Poverty Line) là một ngưỡng tiền tệ mà theo đó một cá nhân được coi là sống trong nghèo đói.
VietnamBiz
VietnamBiz • 6 tháng