Seiichi Miyake là gì?

Seiichi Miyake là tên của nhà phát minh người Nhật Bản. Tên của ông gắn liền với việc phát minh “gạch xúc giác” (tiếng Anh: Tenji block/ tactile paving) dành cho người khiếm thị giúp họ tham gia giao thông an toàn. Các cách gọi khác: khối Tenji, gạch Tenji, tấm lát nền xúc giác.