Các bài viết liên quan đến:

tổng thể

Chuyển đổi số là gì ?

Chuyển đổi số là gì ?

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
VietnamNet
VietnamNet • 1 tháng
Chỉ số niềm tin kinh doanh (Business Confidence Index - BCI) là gì?

Chỉ số niềm tin kinh doanh (Business Confidence Index - BCI) là gì?

Chỉ số niềm tin kinh doanh (tiếng Anh: Business Confidence Index, viết tắt: BCI) là một chỉ số hàng đầu trong việc đo lường sức khỏe tổng thể của nền kinh tế.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Nghiên cứu thị trường tổng thể là gì? Nội dung

Nghiên cứu thị trường tổng thể là gì? Nội dung

Nghiên cứu thị trường tổng thể là việc xác định nhu cầu tiêu thụ hiện tại so với mức cung ứng hiện tại của mỗi loại sản phẩm/dịch vụ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng