Smut là gì?

Smut ( đọc như s-mớt) là một danh từ tiếng Anh, được dùng để chỉ thể loại phim, tạp chí, sách, truyện tranh hay những chuyện hài có nội dung liên quan đến tình dục. Ví dụ: “There’s an awful lot of smut on television these days “ – Dạo này trên TV có lắm phim smut kinh quá.  Phim … Đọc thêm