Các bài viết liên quan đến:

sức khỏe cộng đồng

Điều kiện để một vắc-xin được cấp phép sử dụng khẩn cấp là gì?

Điều kiện để một vắc-xin được cấp phép sử dụng khẩn cấp là gì?

Theo Bộ Y tế Việt Nam, điều kiện để một vắc-xin được cấp phép khẩn cấp là phải trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.