Các bài viết liên quan đến:

sài gòn

Khi Sài Gòn bình yên trở lại, việc đầu tiên bạn muốn làm nhất là gì?

Hết dịch, người này mong gặp người yêu, người kia muốn được tốt nghiệp và cũng có ai đó chỉ đơn giản là sẽ đi phát quà cho người vô gia cư.