Đất hiếm là gì?

Đất hiếm (tiếng Anh: rare earth) là tập hợp nhóm của 17 loại nguyên tố hóa học bao gồm Dysprosium (Dy), Erbium (Er), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Holmium (Ho), Lutetium(Lu),Terbium (Tb), Thulium (Tm), Ytterbium (Yb), Yttrium (Y) Cerium (Ce), Lathanium (La), Neodymium(Nd), Praseodymium (Pr), Promethium (Pm), Samarium (Sm) và Scandium (Sc). 17 nguyên tố này … Đọc thêm