Các bài viết liên quan đến:

psd

File PSD là gì? Cách mở file PSD

File PSD là gì? Cách mở file PSD

Bài viết này mô tả file PSD là gì và chúng khác với hình ảnh tiêu chuẩn như thế nào, cách mở file và chương trình nào có thể chuyển đổi file này sang các định dạng hình ảnh phổ biến như PNG và JPG.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 2 tháng