P/S là gì?

P/S là viết tắt của từ tiếng Anh Post Script với nghĩa tương đương trong tiếng Việt là chú thích, ghi chú hay tái bút tuỳ theo ngữ cảnh. Các cách viết khác là “P.S”, “PS”,”p/s”,” p.s” Nguồn gốc và ý nghĩa Từ này bắt nguồn từ tiếng Latin “Post Scriptum”, được hiểu là “Written … Đọc thêm