Ngôi thai là gì?

Ngôi thai là phần thấp nhất của thai nhi khi đi vào khung xương chậu, đến ống dẫn sinh và đi ra khỏi cơ thể mẹ đầu tiên. Tùy vào chuyển động của thai nhi vị trí ngôi thai thường khác nhau. Có 3 kiểu ngôi chính: ngôi đầu (ngôi thuận), ngôi mông (ngôi ngược), ngôi xiên hay ngôi ngang.