Các bài viết liên quan đến:

ngoại tệ

Lãi suất ngân hàng là gì? Ý nghĩa, các loại lãi suất

Lãi suất ngân hàng là gì? Ý nghĩa, các loại lãi suất

Lãi vay ngân hàng là gì mà lại được theo dõi một cách chặt chẽ trong nền kinh tế?
Đất Việt
Đất Việt • 2 tháng
Phương pháp tỉ giá hiện tại (Current Rate Method) là gì? Đặc điểm và các bước chuyển đổi

Phương pháp tỉ giá hiện tại (Current Rate Method) là gì? Đặc điểm và các bước chuyển đổi

Phương pháp tỉ giá hiện tại (tiếng Anh: Current Rate Method) là một phương pháp chuyển đổi ngoại tệ, trong đó hầu hết các mục trong báo cáo tài chính được chuyển đổi theo tỉ giá hối đoái hiện tại.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng