Các bài viết liên quan đến:

ngắn ngủi

"Thứ duy nhất thuộc về con người là gì?"

"Thứ duy nhất thuộc về con người là gì?"

Bạn có biết đó là thứ gì hay không? Đáp án nhiều người làm ngơ, thậm chí chẳng bao giờ để ý đến