Các bài viết liên quan đến:

news feed

Facebook đổi tên "News Feed" trên thanh trạng thái sau hơn 15 năm gắn bó, tên mới là gì?

Facebook đổi tên "News Feed" trên thanh trạng thái sau hơn 15 năm gắn bó, tên mới là gì?

Mới đây, Meta thông báo đã đổi tên dòng trạng thái "News Feed" trên Facebook của mình. Đây chính là phần mà người dùng cuộn lên để xem thông tin từ bạn bè và gia đình chia sẻ. Vậy tên mới là gì?