Các bài viết liên quan đến:

marketing

Mua Guest Post là gì? Tại sao nên sử dụng Guest Post trong marketing online?

Mua Guest Post là gì? Tại sao nên sử dụng Guest Post trong marketing online?

Trong vài năm gần đây, ngành công nghệ số nở rộ, mua Guest Post trở thành giải pháp lý tưởng cho doanh nghiệp trong việc phát triển marketing online. Vừa không phải mất công, tốn thời gian chạy xô mà hóa công cốc, việc giao phó cho đơn vị uy tín sẽ tối ưu hóa được hiệu quả công việc.
Đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn có một ông bố giỏi Photoshop

Đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn có một ông bố giỏi Photoshop

Ông bố này đã biến những bức tranh con mình vẽ thành hình ảnh thật bằng Photoshop.
Thiết kế theo chức năng toàn cầu (Global functional design) là gì?

Thiết kế theo chức năng toàn cầu (Global functional design) là gì?

Thiết kế theo chức năng toàn cầu (tiếng Anh: Global functional design) là một dạng thiết kế tổ chức toàn cầu.
Liên minh marketing (Marketing alliance) là gì?

Liên minh marketing (Marketing alliance) là gì?

Liên minh marketing (tiếng Anh: Marketing alliance) là một dạng liên minh chiến lược giữa các doanh nghiệp.
Liên minh toàn diện (Comprehensive alliance) là gì?

Liên minh toàn diện (Comprehensive alliance) là gì?

Liên minh toàn diện (tiếng Anh: Comprehensive alliance) là một dạng liên minh chiến lược giữa các doanh nghiệp.
Nghiên cứu thị trường thế giới là gì? Ý nghĩa và các bước nghiên cứu

Nghiên cứu thị trường thế giới là gì? Ý nghĩa và các bước nghiên cứu

Nghiên cứu thị trường thế giới là một quá trình thu thập tài liệu và các thông tin về thị trường, so sánh và phân tích các thông tin đó, rút ra kết luận về xu hướng biến động của thị trường thế giới.
Thị trường thế giới (World market) là gì? Các bộ phận

Thị trường thế giới (World market) là gì? Các bộ phận

Thị trường thế giới (tiếng Anh: World market) là tập hợp các thị trường nước ngoài mà ở đó bao gồm tất cả những người mua thật sự hay người mua tiềm tàng đối với một sản phẩm hay dịch vụ.
Marketing toàn cầu (Global Marketing) là gì? Đặc điểm

Marketing toàn cầu (Global Marketing) là gì? Đặc điểm

Marketing toàn cầu (tiếng Anh: Global Marketing) là việc vận dụng cùng một chiến lược marketing của các doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế ở tất cả các thị trường trên phạm vi toàn cầu.
Marketing đa quốc gia (Multinational Marketing) là gì? Nhiệm vụ

Marketing đa quốc gia (Multinational Marketing) là gì? Nhiệm vụ

Marketing đa quốc gia (tiếng Anh: Multinational Marketing) là marketing của các doanh nghiệp được xây dựng ở một nước ngoài và có nhiệm vụ thực hiện marketing ngay tại thị trường nước ngoài đó.
Marketing xuất khẩu (Export marketing) là gì? Đặc điểm

Marketing xuất khẩu (Export marketing) là gì? Đặc điểm

Marketing xuất khẩu (tiếng Anh: Export marketing) thực chất chỉ là sự vận dụng, mở rộng của marketing nói chung trong điều kiện không phải trên thị trường nội địa mà là ở thị trường nước ngoài.
Chiến lược hàng giảm giá sốc (Doorbuster) là gì? Mục đích

Chiến lược hàng giảm giá sốc (Doorbuster) là gì? Mục đích

Chiến lược hàng giảm giá sốc (tiếng Anh: Doorbuster) là một chiến lược bán hàng và marketing mà các nhà bán lẻ sử dụng để có được lượng khách hàng lớn đến cửa hàng của họ khi mở cửa.
Marketing dựa trên tài khoản (Account-based Marketing - ABM) là gì?

Marketing dựa trên tài khoản (Account-based Marketing - ABM) là gì?

Marketing dựa trên tài khoản (tiếng Anh: Account-based Marketing, viết tắt: ABM) là chiến lược B2B tập trung các nguồn lực bán hàng và marketing vào các tài khoản mục tiêu trong một thị trường cụ thể.
Ý định mua hàng (Purchase Intent) là gì? Vai trò, cách đo lường và các lưu ý

Ý định mua hàng (Purchase Intent) là gì? Vai trò, cách đo lường và các lưu ý

Ý định mua hàng (tiếng Anh: Purchase Intent) là xác suất mà khách hàng sẽ mua một sản phẩm hoặc dịch vụ.
Chấm điểm khách hàng tiềm năng (Lead Scoring) là gì?

Chấm điểm khách hàng tiềm năng (Lead Scoring) là gì?

Chấm điểm khách hàng tiềm năng (tiếng Anh: Lead Scoring) là một phương pháp được sử dụng bởi bộ phận bán hàng và marketing, để xác định điểm số của khách hàng tiềm năng dựa trên các tiêu chí đặt ra.