Các bài viết liên quan đến:

môn học

Thời đi học của tôi: Môn học yêu thích nhất của bạn là gì?

Thời đi học của tôi: Môn học yêu thích nhất của bạn là gì?

Những kỷ niệm thời đi học chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên. Ngoài những môn bạn ghét cay ghét đắng, hẳn sẽ có nhiều môn khiến bạn yêu thích đến trường phải không?