‘I love you 3000’ là gì?

“I love you 3000” dịch nôm na theo nghĩa đen là “Tôi yêu bạn 3000 lần”, hay cũng mang ý nghĩa “Tôi yêu bạn rất nhiều”, “Tôi yêu bạn hơn bất cứ cái gì trên đời này”. Câu nói này dùng để biểu đạt tình yêu với người mà mình thật sự yêu thương và có tình cảm sâu sắc