Lễ tro là gì?

Lễ tro hay còn gọi là Thứ tư Lễ Tro (tiếng Anh: Ash Wednesday) là một ngày lễ của Thiên chúa Giáo. Đặc điểm của Ngày Thứ tư Lễ Tro là việc làm phép tro, và ngay sau khi được làm phép, tro này liền được dùng để rắc lên đầu các tín đồ theo hình Thánh Giá, hoặc để vẽ trên trán họ cũng theo hình Thánh Giá.