Lễ Đôn ta là gì

Lễ Đôn ta hay lễ Sene Đôn Ta / Sen Đôn Ta là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Khmer Nam Bộ. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ 29 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 âm lịch. Lễ này còn được gọi là lễ Cúng Ông Bà. Lễ có ý nghĩa giống với lễ Vu Lan của người Việt nên còn được gọi là lễ “Xá tội vong nhân”.