CISM nghĩa là gì

CISM là viết tắt của
1) Certified Information Security Manager nghĩa là Chứng chỉ quản lý bảo mật được cấp bởi tổ chức ISACA và
2) Conseil International du Sport Militaire (tiếng Pháp) nghĩa là tổ chức Hội đồng thể thao quân sự thế giới.