Các bài viết liên quan đến:

host

Server hosting là gì?

Server hosting là gì?

Các giải pháp server hosting chuyển chi phí bảo trì phần cứng và nhân sự sang thiết lập đám mây. Việc chọn đúng nhà cung cấp dịch vụ hosting là rất quan trọng đối với sự thành công của công ty bạn. Server hosting có thể có tác động đáng kể đến lợi nhuận, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số bán sản phẩm và dịch vụ của bạn.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 5 ngày
Google Colab là gì?

Google Colab là gì?

Colab là gì?
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 13 ngày
Dedicated server (máy chủ chuyên dụng) là gì?

Dedicated server (máy chủ chuyên dụng) là gì?

Trong lĩnh vực web hosting, dedicated server (máy chủ chuyên dụng hay máy chủ dùng riêng) đề cập đến việc cho thuê và sử dụng độc quyền một máy tính, bao gồm web server, phần mềm liên quan và kết nối với Internet, được đặt trong cơ sở của công ty web hosting.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 27 ngày
Hotlink là gì? Cách ngăn chặn hotlink

Hotlink là gì? Cách ngăn chặn hotlink

Hotlink là quá trình khi một liên kết trực tiếp (direct link) đến một số nội dung media (hình ảnh, video, file âm thanh, v.v...) đang được chia sẻ, thay vì trang web đầy đủ nơi nó thực sự được host.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 1 tháng
Server là gì?

Server là gì?

Server là một phần mềm hoặc thiết bị phần cứng chấp nhận và phản hồi các yêu cầu được thực hiện qua mạng. Thiết bị thực hiện yêu cầu và nhận phản hồi từ máy chủ được gọi là client. Trên Internet, thuật ngữ "server" thường dùng để chỉ hệ thống máy tính nhận yêu cầu file web và gửi các file đó đến client.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 1 tháng
Cloud server là gì? Cloud server hoạt động ra sao?

Cloud server là gì? Cloud server hoạt động ra sao?

Cloud server là một máy chủ ảo (chứ không phải máy chủ vật lý) chạy trong môi trường điện toán đám mây. Nó được build, host và phân phối thông qua nền tảng điện toán đám mây trên Internet và có thể được truy cập từ xa. Cloud server còn được gọi là máy chủ ảo, chứa tất cả phần mềm cầu thiết để chạy và có thể hoạt động như các đơn vị độc lập.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 3 tháng