Các bài viết liên quan đến:

hate

Chuyên gia: ‘Làn sóng tẩy chay Facebook sẽ không là gì nếu không kéo dài ít nhất qua mùa thu 2020”

Chuyên gia: ‘Làn sóng tẩy chay Facebook sẽ không là gì nếu không kéo dài ít nhất qua mùa thu 2020”

Việc Unilever hay CocaCola tẩy chay quảng cáo cũng đã đánh dấu nỗ lực đáng kể của các hãng lớn nhằm buộc Facebook phải có những thay đổi cần thiết, bài trừ các hành vi, nội dung xấu trên nền tảng trực tuyến của mình, đồng thời phải có trách nhiệm giải trình và đưa ra sự minh bạch hơn. Tuy nhiên làn sóng tẩy chay Facebook sẽ không là gì nếu như không kéo dài ít nhất qua mùa thu năm nay.