Các bài viết liên quan đến:

hậu giang

Hậu Giang: Mía chục là mía gì mà vụ này nông dân chặt đến đâu bán hết đến đó?

Hậu Giang: Mía chục là mía gì mà vụ này nông dân chặt đến đâu bán hết đến đó?

Thời điểm này, nhiều nông hộ trồng mía chục ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) rất phấn khởi, bởi giá mía bán chục hiện đang ở mức cao.