Các bài viết liên quan đến:

gpu

Sức mạnh giúp Galaxy S21 chống lại iPhone 12 là gì?

Sức mạnh giúp Galaxy S21 chống lại iPhone 12 là gì?

Thế hệ Galaxy S21 (Galaxy S30) năm sau của Samsung sẽ có sự chênh lệch đáng kể giữa khả năng xử lý đồ họa của 2 phiên bản chip.