Các bài viết liên quan đến:

ftp

Mạng nội bộ (Intranet) là gì? Ưu điểm và hạn chế

Mạng nội bộ (Intranet) là gì? Ưu điểm và hạn chế

Mạng nội bộ (tiếng Anh: Intranet) công ty là một mạng kết nối trong nội bộ công ty rất hiệu quả và chi phí thấp để chia sẻ thông tin.