Facebook night mode là gì?

“Facebook night mode” là trào lưu kêu gọi comment/ bình luận cụm từ “Facebook night mode” để chuyển giao diện Facebook/ Facebook Messenger sang màu đen. Đây là một trò lừa trên Facebook, một hình thức câu tương tác. Trên thực tế, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển sang màu nền tối ( Chế độ Tối/ Dark Mode) cho Facebook Messenger, nhưng không phải bằng cách comment, mà phải qua một số bước cài đặt nhất định.