Các bài viết liên quan đến:

eavesdropping attack

Tấn công nghe lén (Eavesdropping Attack) là gì? Đặc điểm

Tấn công nghe lén (Eavesdropping Attack) là gì? Đặc điểm

Tấn công nghe lén (tiếng Anh: Eavesdropping Attack) là một hành vi trộm cắp thông tin khi nó được truyền qua mạng bởi một máy tính, điện thoại thông minh hoặc một thiết bị được kết nối khác.