Lưu linh là gì?

Lưu linh hay đệ tử lưu linh là từ dùng để chỉ những người nghiện uống rượu, suốt ngày nhậu nhẹt, say xỉn. Những con người này thường bất cần đời, không quan tâm tới bất cứ cái gì, chỉ sống chết với rượu, tìm niềm vui trong men say. Từ này bắt nguồn từ tên môt nhân vật tên Lưu Linh trong lịch sử Trung Quốc.