Các bài viết liên quan đến:

dự toán

Khái toán là gì? Sự khác nhau giữa khái toán và dự toán

Khái toán là gì? Sự khác nhau giữa khái toán và dự toán

Thực hiện dự toán chi phí sơ bộ cho các hoạt động của một dự án là việc làm cần thiết trước khi nhà thầu tiến hành xây dựng công trình. Để cho ra được kết quả gần nhất, phương pháp cần sử dụng là tính khái toán. Vậy khái toán là gì? Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm và cách tính khái toán cùng Batdongsan.com.vn qua bài viết dưới đây.
Lập dự toán của các cơ quan hành chính Nhà nước là gì?

Lập dự toán của các cơ quan hành chính Nhà nước là gì?

Lập dự toán của các cơ quan hành chính Nhà nước là quá trình phân tích, đánh giá, tổng hợp, lập dự toán nhằm xác lập các chỉ tiêu thu chi của cơ quan, đơn vị dự kiến có thể đạt được trong năm kế hoạch.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán là gì? Các nhóm chỉ tiêu

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán là gì? Các nhóm chỉ tiêu

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán trình bày về dự toán dòng tiền ra vào của công ty trong một thời kì cụ thể.
Báo cáo tài chính dự toán là gì? Nội dung và tầm quan trọng

Báo cáo tài chính dự toán là gì? Nội dung và tầm quan trọng

Báo cáo tài chính dự toán của một doanh nghiệp cũng tương tự như báo cáo tài chính trong quá khứ ngoại trừ nó mang tính định hướng tương lai hơn là dựa vào những số liệu đã có.