Các bài viết liên quan đến:

cybersecurity

An ninh mạng (Cybersecurity) là gì? Đặc điểm, phân loại và mục tiêu chung

An ninh mạng (Cybersecurity) là gì? Đặc điểm, phân loại và mục tiêu chung

An ninh mạng (tiếng Anh: Cybersecurity) đề cập đến các biện pháp được thực hiện để giữ thông tin điện tử một cách bảo mật và an toàn khỏi những thiệt hại hoặc trộm cắp.