‘Cục sì lầu ông bê lắp’ là gì?

‘Cục sì lầu ông bê lắp’ là một câu nói đọc nghe có vẻ bắt tai, vui tai và mang tính giải trí cao và không có ý nghĩa gì. Nó được cho là cụm từ xuất phát từ câu hát “Don’t you know, pump it up, Don’t you know, pump it up…” của bài Pump It Up do Danzel thể hiện.