Các bài viết liên quan đến:

client

Standalone server là gì?

Standalone server là gì?

Standalone server là một phân đoạn (segment) của mạng client/server, mặc dù tên gọi của loại server này có nghĩa là “độc lập” (standalone). Standalone server có thể duy trì những service liên quan đến xác thực và tài khoản người dùng của riêng nó.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 17 ngày
Server là gì?

Server là gì?

Server là một phần mềm hoặc thiết bị phần cứng chấp nhận và phản hồi các yêu cầu được thực hiện qua mạng. Thiết bị thực hiện yêu cầu và nhận phản hồi từ máy chủ được gọi là client. Trên Internet, thuật ngữ "server" thường dùng để chỉ hệ thống máy tính nhận yêu cầu file web và gửi các file đó đến client.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 1 tháng
OpenVPN là gì? OpenVPN client nào tốt nhất

OpenVPN là gì? OpenVPN client nào tốt nhất

Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ giải thích OpenVPN là gì và liệt kê các khía cạnh quan trọng của giao thức mã hóa này. Bên cạnh đó, bài viết cũng sẽ liệt kê năm OpenVPN client tốt nhất vào năm 2020 để giúp bạn có thể an toàn khi trực tuyến.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 3 tháng
PASV FTP (Passive FTP) là gì?

PASV FTP (Passive FTP) là gì?

PASV FTP, còn được gọi là Passive FTP hay FTP thụ động, là một chế độ thay thế để thiết lập các kết nối File Transfer Protocol (FTP) . Tóm lại, nó giải quyết vấn đề tường lửa của FTP client chặn các kết nối đến. PASV là tên của lệnh mà FTP client sử dụng để giải thích cho server rằng nó đang ở Passive Mode.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 3 tháng
HTTP là gì

HTTP là gì

HTTP là giao thức cấp độ ứng dụng cho các hệ thống thông tin phân phối, cộng tác, đa phương tiện, là nền tảng cho giao tiếp dữ liệu cho WWW (ví dụ: Internet) từ 1990. HTTP là một giao thức chung và không trạng thái (stateless) mà có thể được sử dụng cho các mục đích khác cũng như các sự co giãn của các phương thức yêu cầu, các code lỗi và Header của nó.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 2 năm
Client Server Runtime Process hay csrss.exe là gì và tại sao nó lại chạy trên máy tính?

Client Server Runtime Process hay csrss.exe là gì và tại sao nó lại chạy trên máy tính?

Nếu đang sử dụng máy tính Windows và mở Task Manager , chắc chắn bạn sẽ thấy một hoặc nhiều tiến trình Client Server Runtime Process (csrss.exe) chạy trên máy tính. Vậy tiến trình này là gì, nó có phải là một phần của Windows không? Và tại sao nó lại chạy trên máy tính? Bài viết này sẽ giải thích các thắc mắc này của các bạn.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 2 năm