Các bài viết liên quan đến:

chủ thể

Bokeh trong nhiếp ảnh là gì, làm sao để tạo ra bokeh?

Bokeh trong nhiếp ảnh là gì, làm sao để tạo ra bokeh?

Bokeh là một thuật ngữ được các nhiếp ảnh gia sử dụng khá nhiều trong các buổi "đàm đạo". Nó đề cập đến hình dạng và chất lượng của vùng ngoài nét (out nét) trong một bức ảnh.
Thể chế kinh tế (Economic Institutions) là gì? Nội dung

Thể chế kinh tế (Economic Institutions) là gì? Nội dung

Thể chế kinh tế (tiếng Anh: Economic Institutions) là "luật chơi" chính thức và phi chính thức được đặt ra đối với các chủ thể tham gia hoạt động trong nền kinh tế của một quốc gia trong một giai đoạn lịch sử nhất định.
Chủ thể kinh doanh riêng biệt (Distinct Business Entity) là gì? Ưu điểm

Chủ thể kinh doanh riêng biệt (Distinct Business Entity) là gì? Ưu điểm

Chủ thể kinh doanh riêng biệt (tiếng Anh: Distinct Business Entity) là một bộ phận hoặc bộ phận phụ trong một công ty hoạt động tự chủ và thường tập trung vào một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất.
Tên thương mại (Trade Name) là gì? Các qui định khi đăng kí tên thương mại

Tên thương mại (Trade Name) là gì? Các qui định khi đăng kí tên thương mại

Tên thương mại (tiếng Anh: Trade Name) dùng để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó và với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
Hành vi xâm phạm quyền tác giả (Copyright Infringement) là gì?

Hành vi xâm phạm quyền tác giả (Copyright Infringement) là gì?

Hành vi xâm phạm quyền tác giả (tiếng Anh: Copyright Infringement) là các hành vi sử dụng tác phẩm hay cuộc biểu diễn nhằm mục đích kinh doanh mà không có sự đồng ý của chủ thể quyền tác giả.