Các bài viết liên quan đến:

an biên

Con vẹm là con gì mà nông dân tỉnh Kiên Giang không thả giống, cũng chả phải cho ăn, chỉ việc bắt lên bán?

Con vẹm là con gì mà nông dân tỉnh Kiên Giang không thả giống, cũng chả phải cho ăn, chỉ việc bắt lên bán?

Vài năm trở lại đây, nuôi vẹm xanh đang trở thành một trong những nghề ít tốn chi phí nhưng lại cho lợi nhuận khả quan ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Rất nhiều nông dân sinh sống ven biển, nhờ nghề nuôi con vẹm mà có kinh tế khấm khá.