Các bài viết liên quan đến:

kyoto

Cà phê pha lạnh là gì? Cách pha cà phê pha lạnh

Cà phê pha lạnh là gì? Cách pha cà phê pha lạnh

Cà phê pha lạnh hay Cold Brew, cà phê ủ lạnh là cách pha cà phê bằng nước ở nhiệt độ thấp bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ phòng, khác với cách pha cà phê truyền thống bằng nước nóng.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 4 tháng
Nghị định thư Kyoto (The Kyoto Protocol) là gì? Hiệu quả nửa vời của Nghị định thư

Nghị định thư Kyoto (The Kyoto Protocol) là gì? Hiệu quả nửa vời của Nghị định thư

Nghị định thư Kyoto (tiếng Anh: The Kyoto Protocol) là một thỏa thuận quốc tế nhằm giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2) và sự xuất hiện của khí nhà kính (GHG) trong khí quyển.
VietnamBiz
VietnamBiz • 6 tháng