Các bài viết liên quan đến:

cold brew

Cà phê pha lạnh là gì? Cách pha cà phê pha lạnh

Cà phê pha lạnh là gì? Cách pha cà phê pha lạnh

Cà phê pha lạnh hay Cold Brew, cà phê ủ lạnh là cách pha cà phê bằng nước ở nhiệt độ thấp bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ phòng, khác với cách pha cà phê truyền thống bằng nước nóng.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 4 tháng