Các bài viết liên quan đến:

bmp manul

Điểm chung của BMP Manul và Boomerang là gì?

Điểm chung của BMP Manul và Boomerang là gì?

Xe chiến đấu bộ binh Manul mới của Nga là phiên bản hiện đại hóa sâu từ BMP-3 nổi tiếng, lần đầu tiên ra mắt tại Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự Quốc tế Army-2020.
Doanh nghiệp VN
Doanh nghiệp VN • 1 tháng