Ngày 21/3 là ngày gì?

Ngày 21/3 là ngày Ngày thứ 80 trong mỗi năm thường  và là ngày thứ 81 trong mỗi năm nhuận theo lịch Gregory. Ngày 21/3 còn gắn liền với các sự kiện: Ngày truyền thống bắt đầu tiết xuân phân với nhiều lễ hội ở khắp nơi trên thế giới.  Ngày Quốc tế Xoá bỏ kỳ thị chủng … Đọc thêm