Các bài viết liên quan đến:

đông chí

Tết Đông Chí là gì? Những việc nên làm trong ngày Đông Chí

Tết Đông Chí là gì? Những việc nên làm trong ngày Đông Chí

Tết Đông Chí là một ngày lễ quan trọng của người Hoa và người gốc Hoa trên khắp thế giới. Cùng tìm hiểu về ngày Tết mà người Trung Quốc cực kỳ coi trọng này nhé!
Có thể trồng liễu trước cửa nhà không? Người xưa có câu “Môn tiền nhất khõa liễu, kim ngân tài bảo vãng gia tẩu” nghĩa là gì?

Có thể trồng liễu trước cửa nhà không? Người xưa có câu “Môn tiền nhất khõa liễu, kim ngân tài bảo vãng gia tẩu” nghĩa là gì?

Khi liễu đâm chồi đứng đón gió xuân là một phong cảnh tuyệt đẹp. Trong điều kiện sống gian khổ, mầm liễu còn có thể làm rau ăn. Người xưa đã truyền lại một câu tục ngữ rằng “Môn tiền nhất khõa liễu, kim ngân tài bảo vãng gia tẩu” nghĩa là gì? Vậy có thể tự trồng liễu ở trước cửa nhà không?