Sĩ tử là gì?

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá)
Loading...

Sĩ tử là một từ Hán Việt (士子)  dùng để chỉ người học trò đi thi thời phong kiến. Tuy nhiên từ này vẫn được  sử dụng rộng rãi cho tới ngày nay với ý nghĩa tương tự.

Giải nghĩa từ

Sĩ tử là một từ ghép do hai từ

1. Sĩ ( 士 ): học trò, người có học vấn, tầng lớp có học thức

Ví dụ: kẻ sĩ ( chỉ người có tri thức), sĩ- nông -công- thương

2. Tử ( 子 ): con người

Theo Từ Điển tiếng Việt của Hồ Ngọc Đức, từ này còn mang nghĩa sau:

(a) Là học sinh của Quốc Tử Giám (trường học do nhà vua lập ra ở kinh đô)

(b) Nghĩa rộng hơn là học sinh tại các trường do triều đình quản lý

Thơ Trần Tế Xương có câu diễn tả cảnh lều chõng đi thi thời phong kiến:

“Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ, Âm oẹ quan trường miệng thét loa”

Sĩ tử đi thi

Viết một bình luận