Sách trắng là gì?

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 bình chọn, trung bình: 5,00 trên 5)
Loading...

Sách trắng (tiếng Anh: White book, White Paper) là một quyển báo cáo của chính phủ hay của một cơ quan có thẩm quyền nào đó phát hành nhằm trình bày trước dư luận một cách có hệ thống, có dẫn chứng cụ thể về các vấn đề trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa đang được dư luận quan tâm. Ngày nay số sách trắng trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế có số lượng lớn hơn nhiều so với sách trắng về các lĩnh vực chính trị của chính phủ.

Từ trắng ở đây được dùng với hàm nghĩa làm cho rõ, minh bạch, nói trắng ra. Sách trắng được in với bìa là màu trắng.

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019

Công bố Sách Trắng Doanh Nghiệp 2019

Ngày 10/7/2019,Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019, một tài liệu về thực trạng doanh nghiệp Việt Nam được biên soạn bởi Tổng cục Thống kê.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Thống kê: “Sách trắng cung cấp thông tin chi tiết nhất về thực trạng phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương. Mục đích của tài liệu này giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương có thêm thông tin trong hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp.” 

Sách gồm 4 phần: Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2018; Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; Các giải pháp phát triển doanh nghiệp và Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.

Cơ sở dữ liệu soạn thảo Sách trắng gồm:

  • Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê điều tra hàng năm;
  • Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch Đầu tư);
  • Cơ sở dữ liệu thuế (Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính) và các nguồn thông tin khác. 

Sách trắng hàng năm sẽ được công bố thường niên vào cuối quý I. Trong đó bao gồm những thông tin hiện trạng doanh nghiệp tính tới cuối năm gần nhất và kết quả kinh doanh trước đó một năm.

Sách trắng của EuroCharm – Hiệp Hội Doanh Nghiệp Châu Âu tại Việt Nam  năm 2019

Sách Trắng EuroCharm

Sách Trắng 2019 phát hành nhằm mang lại cái nhìn tổng quan súc tích về môi trường kinh doanh và các vấn đề đang ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Trong mỗi chương, EuroCham yêu cầu các doanh nghiệp thành tập trung vào thảo luận các vấn đề chính mà họ tin là Chính phủ Việt Nam cần phải ưu tiên giải quyết.

Nó cũng đánh giá các vấn đề nêu trên sẽ ảnh hưởng cụ thể đến Việt Nam như thế nào, chẳng hạn như đến thương mại, tăng trưởng hoặc việc làm. Cuối cùng, các chương nêu ra các kiến nghị cụ thể nhằm giúp cải thiện tình hình hiện tại hoặc giải quyết những thách thức liên quan. Các vấn đề chính:

  • Cơ quan Chính phủ liên quan
  • Mô tả vấn đề: Tóm tắt các mối quan ngại chính.
  • Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam: Tóm tắt các lợi ích tiềm năng hoặc cản trở đối với nền kinh tế/ sự tăng trưởng/ việc làm của Việt Nam
  • Kiến nghị: Các kiến nghị cụ thể nhằm cải thiện hoặc giúp giải quyết các vấn đề

Viết một bình luận