Quốc tang nghĩa là gì?

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá)
Loading...

Quốc tang là nghi thức tang lễ cao nhất ở Việt Nam, được hiểu là cả nước để tang. Nghi lễ quốc tang là đặc biệt được quy định trong văn bản pháp lý của nhà nước, dành cho một số chức danh cán bộ công viên chức cao cấp, hoặc khi có thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cho tính mạng và của cải của nhân dân. 

Cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức Lễ Quốc tang:

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng;
  • Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Chính trị quyết định việc tổ chức Lễ Quốc tang đối với cán bộ cấp cao khác có đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế.

Trong thời gian quốc tang, cả nước treo cờ rủ, và không tổ chức các hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí. 

Người dân treo cờ rủ trong thời gian quốc tang

Viết một bình luận