Phương pháp tỉ giá hiện tại (Current Rate Method) là gì? Đặc điểm và các bước chuyển đổi

VietnamBiz  • 5 tháng trước

Phương pháp tỉ giá hiện tại (tiếng Anh: Current Rate Method) là một phương pháp chuyển đổi ngoại tệ, trong đó hầu hết các mục trong báo cáo tài chính được chuyển đổi theo tỉ giá hối đoái hiện tại.

Phương pháp tỉ giá hiện tại (Current Rate Method) là gì? Đặc điểm và các bước chuyển đổi

Phương pháp tỉ giá hiện tại

Khái niệm

Phương pháp tỉ giá hiện tại trong tiếng Anh là Current Rate Method.

Phương pháp tỉ giá hiện tại là một phương pháp chuyển đổi ngoại tệ, trong đó hầu hết các mục trong báo cáo tài chính được chuyển đổi theo tỉ giá hối đoái hiện tại.

Khi một công ty có hoạt động ở các quốc gia khác, có thể cần phải chuyển đổi ngoại tệ kiếm được từ các hoạt động kinh doanh nước ngoài thành loại tiền tệ đang được sử dụng trong lập báo cáo tài chính của công ty.

Phương pháp tỉ giá hiện tại được sử dụng trong trường hợp công ty con không tương thích với công ty mẹ và đồng tiền ở công ty con hoạt động giống như đồng tiền chức năng của công ty con đó.

Đặc điểm của Phương pháp tỉ giá hiện tại

Chuyển đổi tiền tệ là quá trình chuyển đổi đồng tiền chức năng của báo cáo tài chính của một chủ thể kinh tế nước ngoài sang đồng tiền chức năng của báo cáo tài chính đang được lập báo cáo.

Phương pháp tỉ giá hiện tại khác với phương pháp thời gian (Temporal method). Phương pháp tỉ giá hiện tại là phương pháp mà tài sản và nợ phải trả được chuyển đổi theo tỉ giá hối đoái hiện tại. Điều này có thể tạo ra một rủi ro chuyển đổi cao, vì tỉ giá hối đoái hiện tại có thể thay đổi.

Để giúp làm giảm sự biến động này, các khoản lãi và lỗ liên quan đến sự chuyển đổi đồng tiền được báo cáo trên tài khoản dự trữ (Reserve account), thay vì báo cáo trên tài khoản thu nhập ròng hợp nhất như trong phương pháp thời gian (Temporal method).

Điều này giúp giảm sự biến động của thu nhập hợp nhất. Đồng thời, tạo điều kiện cho nhà quản lí, cổ đông và chủ nợ thuận tiện trong việc đánh giá một công ty, vì các khoản lỗ và lợi nhuận do việc chuyển đổi tiền tệ được loại trừ khỏi tài khoản thu nhập hợp nhất (Consolidated earnings).

Trong phương pháp tỉ giá hiện tại, các khoản điều chỉnh tích lũy (Cumulative Translation Adjustment), là khoản lỗ hoặc lãi liên quan đến chuyển đổi tiền tệ, được giữ trên bảng cân đối kế toán dưới dạng lãi hoặc lỗ chưa thực hiện.

Tính toán Phương pháp tỉ giá hiện tại

Khi chuyển đổi tiền bằng phương pháp tỉ giá hiện tại:

1. Bước đầu tiên là chuyển đổi báo cáo thu nhập bằng tỉ giá hối đoái bình quân gia quyền được sử dụng trong kì báo cáo.

2. Tiếp theo, tài sản và nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán được chuyển đổi theo tỉ giá hối đoái hiện tại. Lưu ý rằng cổ phiếu vốn chủ sở hữu đã phát hành sẽ được chuyển đổi theo tỉ giá hối đoái được sử dụng vào ngày phát hành.

3. Cuối cùng, bảng cân đối kế toán phải được cân đối lại do kết quả của qui trình kế toán này. Các khoản điều chỉnh tích lũy được sử dụng như một con số bổ trợ, giúp tách phần tài sản của bảng cân đối kế toán ra khỏi bên nợ và vốn chủ sở hữu. Các khoản điều chỉnh tích lũy này được coi là một khoản lãi hoặc lỗ chưa thực hiện, sau đó có thể được nhận thức khi công ty con nước ngoài bị bán hoặc suy yếu đi.

Ví dụ về Phương pháp tỉ giá hiện tại

Ví dụ, một công ty con ở Canada của một công ty mẹ ở Mỹ kinh doanh bằng cách sử dụng đồng Canada (CAD). Khi chuyển đổi ngoại tệ sang loại đồng tiền của công ty mẹ, tài sản và nợ được liệt kê trên bảng cân đối kế toán của công ty con phải được chuyển đổi thành đồng tiền sử dụng tỉ giá hối đoái giao ngay trên bảng cân đối kế toán của công ty mẹ.

Cổ phiếu và lợi nhuận giữ lại được chuyển đổi theo tỉ giá trong quá khứ (Historical Rates). Các mục trong báo cáo thu nhập sẽ được chuyển đổi theo tỉ giá bình quân gia quyền cho kì kế toán.

(Theo Investopedia)


like
share
comment


Bài viết mới
Quadrix là gì? Cách thức hoạt động của Quadrix

Quadrix là gì? Cách thức hoạt động của Quadrix

Quadrix là một hệ thống định giá cổ phiếu sử dụng hơn 90 biến trong bảy phạm trù chính để xác định giá trị của một cổ phiếu.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Tổng phí đầu tư đã chi ra (Outlay Cost) là gì?

Tổng phí đầu tư đã chi ra (Outlay Cost) là gì?

Tổng phí đầu tư đã chi ra (tiếng Anh: Outlay Cost) là chi phí phát sinh để thực hiện một chiến lược đầu tư kinh doanh hoặc thu mua một tài sản.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Quản trị chiến lược quốc tế (International strategic management) là gì?

Quản trị chiến lược quốc tế (International strategic management) là gì?

Quản trị chiến lược quốc tế (tiếng Anh: International strategic management) là một quá trình lập kế hoạch quản trị toàn diện và liên tục nhắm vào việc hoạch định và thực hiện các chiến lược.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Đô la Singapore (Singapore Dollar - SGD) là gì? Đặc điểm

Đô la Singapore (Singapore Dollar - SGD) là gì? Đặc điểm

Đô la Singapore (tiếng Anh: Singapore Dollar, viết tắt: SGD) là tiền tệ chính thức của quốc đảo Singapore.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Hỗ trợ tìm việc cho nhân viên (Outplacement) là gì? Lợi ích của dịch vụ này

Hỗ trợ tìm việc cho nhân viên (Outplacement) là gì? Lợi ích của dịch vụ này

Hỗ trợ tìm việc cho nhân viên (tiếng Anh: Outplacement) là bất kì dịch vụ nào hỗ trợ nhân viên nghỉ việc có được công việc mới hoặc chuyển sang một ngành nghề mới.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Lí thuyết cạnh tranh chiến lược toàn cầu (Global strategic rivalry theory) là gì?

Lí thuyết cạnh tranh chiến lược toàn cầu (Global strategic rivalry theory) là gì?

Lí thuyết cạnh tranh chiến lược toàn cầu (tiếng Anh: Global strategic rivalry theory) là lí thuyết giải thích về cấu trúc thương mại quốc tế do những nhà kinh tế Paul Krugman và Kelvin Lancaster phát triển.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Luật Chống khủng bố sinh học (The Bioterrorism Act) là gì?

Luật Chống khủng bố sinh học (The Bioterrorism Act) là gì?

Luật Chống khủng bố sinh học (tiếng Anh: The Bioterrorism Act) là một trong những biện pháp kĩ thuật liên quan đến chất lượng hàng hóa trong thương mại quốc tế của Hoa Kỳ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Gửi tiết kiệm online là gì? Gửi tiết kiệm online có an toàn không?

Gửi tiết kiệm online là gì? Gửi tiết kiệm online có an toàn không?

Gửi tiết kiệm online là một trong những dịch vụ gửi tiết kiệm được nhiều người sử dụng bởi tính đơn giản, thuận tiện và nhiều ưu đãi hấp dẫn mà nó mang lại. Các ngân hàng cũng khuyến khích khách hàng sử dụng những dịch vụ như gửi tiết kiệm online bằng cách đưa ra các mức lãi suất ưu đãi. Vậy gửi tiết kiệm online là gì? Nên gửi tiết kiệm online hay gửi tiết kiệm tại chi nhánh ngân hàng?
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 5 tháng
Vụ cháy gần 1.000 m2 kho hóa chất: Hóa chất bị cháy bốc khói đen kịt là gì?

Vụ cháy gần 1.000 m2 kho hóa chất: Hóa chất bị cháy bốc khói đen kịt là gì?

Phòng Hóa học - Bộ Tư lệnh Thủ đô đã gửi các mẫu ở hiện trường vụ cháy kho hóa chất về Viện Hóa học Môi trường quân sự - Bộ Tư lệnh hóa học để phân tích.
Người lao động
Người lao động • 5 tháng

Bài viết khác
Danh mục giao dịch (Trading Book) là gì? Tác động của tổn thất danh mục giao dịch

Danh mục giao dịch (Trading Book) là gì? Tác động của tổn thất danh mục giao dịch

Danh mục giao dịch (tiếng Anh: Trading Book) là danh mục các công cụ tài chính được nắm giữ bởi một nhà môi giới hoặc ngân hàng.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Xu hướng thiết kế smartphone năm nay là gì?

Xu hướng thiết kế smartphone năm nay là gì?

Mỗi năm, xu hướng thiết kế smartphone đều vận động, thay đổi theo quỹ đạo riêng nhưng đều mang tính cấp tiến hơn so với thế hệ trước.
24h
24h • 5 tháng
Máy tính lượng tử (Quantum Computing) là gì? Đánh giá về máy tính lượng tử

Máy tính lượng tử (Quantum Computing) là gì? Đánh giá về máy tính lượng tử

Máy tính lượng tử (tiếng Anh: Quantum Computing) là một lĩnh vực máy tính tập trung vào việc phát triển công nghệ máy tính dựa trên các nguyên tắc của lí thuyết lượng tử.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Công ty bán công (Quasi-Public Corporation) là gì? Cách thức hoạt động

Công ty bán công (Quasi-Public Corporation) là gì? Cách thức hoạt động

Công ty bán công (tiếng Anh: Quasi-Public Corporation) là một công ty trong lĩnh vực tư nhân được chính phủ hỗ trợ, với nhiệm vụ cộng đồng đó là cung cấp một dịch vụ nhất định.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Hệ thống cân bằng thuế (Tax equalization system) là gì?

Hệ thống cân bằng thuế (Tax equalization system) là gì?

Hệ thống cân bằng thuế (tiếng Anh: Tax equalization system) xuất hiện trong các doanh nghiệp quốc tế khi trả lương cho các quản trị viên xuất ngoại làm việc.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Phương pháp thời gian (Temporal Method) là gì? Ví dụ về phương pháp thời gian

Phương pháp thời gian (Temporal Method) là gì? Ví dụ về phương pháp thời gian

Phương pháp thời gian (tiếng Anh: Temporal Method) chuyển đổi tiền tệ của công ty con ở nước ngoài thành tiền tệ của công ty mẹ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Ngân hàng Dự trữ Úc (Reserve Bank of Australia - RBA) là gì? Đặc điểm

Ngân hàng Dự trữ Úc (Reserve Bank of Australia - RBA) là gì? Đặc điểm

Ngân hàng Dự trữ Úc (tiếng Anh: Reserve Bank of Australia, viết tắt: RBA) là ngân hàng trung ương của Úc.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Thất bại của quản trị viên xuất ngoại làm việc (Expatriate failure) là gì?

Thất bại của quản trị viên xuất ngoại làm việc (Expatriate failure) là gì?

Thất bại của quản trị viên xuất ngoại làm việc (tiếng Anh: Expatriate failure) là điều có thể xảy ra ở các doanh nghiệp quốc tế.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Chỉ số điều kiện tiền tệ (Monetary Conditions Index - MCI) là gì? Đặc điểm

Chỉ số điều kiện tiền tệ (Monetary Conditions Index - MCI) là gì? Đặc điểm

Chỉ số điều kiện tiền tệ (tiếng Anh: Monetary Conditions Index, viết tắt: MCI) sử dụng lãi suất ngắn hạn và tỉ giá hối đoái của một nền kinh tế tiền tệ quốc gia để đánh giá mức độ dễ dàng hoặc thắt chặt của các điều kiện tiền tệ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Sàn giao dịch chứng khoán Úc (Australian Securities Exchange - ASX) là gì? Đặc điểm

Sàn giao dịch chứng khoán Úc (Australian Securities Exchange - ASX) là gì? Đặc điểm

Sàn giao dịch chứng khoán Úc (tiếng Anh: Australian Securities Exchange, viết tắt: ASX) có trụ sở tại Sydney, Úc.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng

Website hay

Thẻ nổi bật