Phương pháp thời gian (Temporal Method) là gì? Ví dụ về phương pháp thời gian

VietnamBiz  • 5 tháng trước

Phương pháp thời gian (tiếng Anh: Temporal Method) chuyển đổi tiền tệ của công ty con ở nước ngoài thành tiền tệ của công ty mẹ.

Phương pháp thời gian (Temporal Method) là gì? Ví dụ về phương pháp thời gian

Phương pháp thời gian

Khái niệm

Phương pháp thời gian trong tiếng Anh là Temporal method .

Phương pháp thời gian , còn được gọi là phương pháp lịch sử, chuyển đổi tiền tệ của công ty con ở nước ngoài thành tiền tệ của công ty mẹ. Kĩ thuật chuyển đổi ngoại tệ này được sử dụng khi đồng nội tệ của công ty con không giống với tiền tệ của công ty mẹ. Tỉ giá hối đoái khác nhau được sử dụng tùy thuộc vào mục báo cáo tài chính được chuyển đổi.

Đặc điểm phương pháp thời gian

Khi một công ty có hoạt động hoặc các công ty con ở một quốc gia khác, công ty mẹ phải chuyển đổi các giá trị trên báo cáo tài chính của đơn vị nước ngoài thành tiền tệ của công ty mẹ để tính toán lãi lỗ. Đơn vị tiền tệ được sử dụng bởi công ty mẹ đôi khi được gọi là đồng tiền chức năng hoặc đồng tiền báo cáo của công ty con.

Nếu đồng tiền chức năng của công ty con khác với nội tệ của nó, phương pháp thời gian được sử dụng để thực hiện các chuyển đổi tiền tệ. Giá trị tỉ giá còn dựa trên thời gian mà tài sản và nợ được ghi nhận hoặc phát sinh. Điều này cho phép chuyển đổi các giá trị trên sổ sách của công ty con của nước ngoài sang đồng tiền của công ty mẹ.

Tài sản bằng tiền và nợ được chuyển đổi bằng tỉ giá hối đoái có hiệu lực kể từ ngày của bảng cân đối kế toán. Tài sản phi tài chính và nợ được chuyển đổi bằng tỉ giá hối đoái có hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực giao dịch. Lãi và lỗ do tỉ giá hối đoái được báo cáo trong thu nhập ròng.

Ví dụ về phương pháp thời gian

Ví dụ, một công ty con XYZ có địa chỉ pháp lí tại Anh. Đồng nội tệ của XYZ là bảng Anh. Tuy nhiên, nếu phần lớn khách hàng của XYZ cư trú ở châu Âu, thì họ có thể tiến hành giao dịch bằng euro. Đồng euro sẽ là đồng tiền chức năng. Trong trường hợp này, công ty mẹ của XYZ sẽ sử dụng phương pháp thời gian để chuyển đổi báo cáo tài chính của XYZ thành tiền tệ được sử dụng bởi công ty mẹ.

Tài sản bằng tiền như khoản phải thu, đầu tư, tiền mặt được chuyển đổi sang đồng tiền của công ty mẹ với tỉ giá có hiệu lực của bảng cân đối kế toán. Tài sản phi tài chính như tài sản dài hạn được chuyển đổi bằng tỉ giá hối đoái có hiệu lực kể từ ngày sở hữu tài sản. Do tất cả các khoản lãi và lỗ chênh lệch tỉ giá được báo cáo trong thu nhập ròng của công ty mẹ, thu nhập của công ty mẹ có thể có biến động lớn nếu có công ty có nguồn thu nhập chủ yếu từ các công ty con ở các quốc gia khác.

(Theo Investopedia )


like
share
comment


Bài viết mới
Phương pháp tỉ giá hiện tại (Current Rate Method) là gì? Đặc điểm và các bước chuyển đổi

Phương pháp tỉ giá hiện tại (Current Rate Method) là gì? Đặc điểm và các bước chuyển đổi

Phương pháp tỉ giá hiện tại (tiếng Anh: Current Rate Method) là một phương pháp chuyển đổi ngoại tệ, trong đó hầu hết các mục trong báo cáo tài chính được chuyển đổi theo tỉ giá hối đoái hiện tại.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Danh mục giao dịch (Trading Book) là gì? Tác động của tổn thất danh mục giao dịch

Danh mục giao dịch (Trading Book) là gì? Tác động của tổn thất danh mục giao dịch

Danh mục giao dịch (tiếng Anh: Trading Book) là danh mục các công cụ tài chính được nắm giữ bởi một nhà môi giới hoặc ngân hàng.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Tổng phí đầu tư đã chi ra (Outlay Cost) là gì?

Tổng phí đầu tư đã chi ra (Outlay Cost) là gì?

Tổng phí đầu tư đã chi ra (tiếng Anh: Outlay Cost) là chi phí phát sinh để thực hiện một chiến lược đầu tư kinh doanh hoặc thu mua một tài sản.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Hệ thống cân bằng thuế (Tax equalization system) là gì?

Hệ thống cân bằng thuế (Tax equalization system) là gì?

Hệ thống cân bằng thuế (tiếng Anh: Tax equalization system) xuất hiện trong các doanh nghiệp quốc tế khi trả lương cho các quản trị viên xuất ngoại làm việc.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Công ty bán công (Quasi-Public Corporation) là gì? Cách thức hoạt động

Công ty bán công (Quasi-Public Corporation) là gì? Cách thức hoạt động

Công ty bán công (tiếng Anh: Quasi-Public Corporation) là một công ty trong lĩnh vực tư nhân được chính phủ hỗ trợ, với nhiệm vụ cộng đồng đó là cung cấp một dịch vụ nhất định.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Máy tính lượng tử (Quantum Computing) là gì? Đánh giá về máy tính lượng tử

Máy tính lượng tử (Quantum Computing) là gì? Đánh giá về máy tính lượng tử

Máy tính lượng tử (tiếng Anh: Quantum Computing) là một lĩnh vực máy tính tập trung vào việc phát triển công nghệ máy tính dựa trên các nguyên tắc của lí thuyết lượng tử.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Quản trị chiến lược quốc tế (International strategic management) là gì?

Quản trị chiến lược quốc tế (International strategic management) là gì?

Quản trị chiến lược quốc tế (tiếng Anh: International strategic management) là một quá trình lập kế hoạch quản trị toàn diện và liên tục nhắm vào việc hoạch định và thực hiện các chiến lược.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Lí thuyết cạnh tranh chiến lược toàn cầu (Global strategic rivalry theory) là gì?

Lí thuyết cạnh tranh chiến lược toàn cầu (Global strategic rivalry theory) là gì?

Lí thuyết cạnh tranh chiến lược toàn cầu (tiếng Anh: Global strategic rivalry theory) là lí thuyết giải thích về cấu trúc thương mại quốc tế do những nhà kinh tế Paul Krugman và Kelvin Lancaster phát triển.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Xu hướng thiết kế smartphone năm nay là gì?

Xu hướng thiết kế smartphone năm nay là gì?

Mỗi năm, xu hướng thiết kế smartphone đều vận động, thay đổi theo quỹ đạo riêng nhưng đều mang tính cấp tiến hơn so với thế hệ trước.
24h
24h • 5 tháng
Gửi tiết kiệm online là gì? Gửi tiết kiệm online có an toàn không?

Gửi tiết kiệm online là gì? Gửi tiết kiệm online có an toàn không?

Gửi tiết kiệm online là một trong những dịch vụ gửi tiết kiệm được nhiều người sử dụng bởi tính đơn giản, thuận tiện và nhiều ưu đãi hấp dẫn mà nó mang lại. Các ngân hàng cũng khuyến khích khách hàng sử dụng những dịch vụ như gửi tiết kiệm online bằng cách đưa ra các mức lãi suất ưu đãi. Vậy gửi tiết kiệm online là gì? Nên gửi tiết kiệm online hay gửi tiết kiệm tại chi nhánh ngân hàng?
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 5 tháng

Bài viết khác
Ngân hàng Dự trữ Úc (Reserve Bank of Australia - RBA) là gì? Đặc điểm

Ngân hàng Dự trữ Úc (Reserve Bank of Australia - RBA) là gì? Đặc điểm

Ngân hàng Dự trữ Úc (tiếng Anh: Reserve Bank of Australia, viết tắt: RBA) là ngân hàng trung ương của Úc.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Thất bại của quản trị viên xuất ngoại làm việc (Expatriate failure) là gì?

Thất bại của quản trị viên xuất ngoại làm việc (Expatriate failure) là gì?

Thất bại của quản trị viên xuất ngoại làm việc (tiếng Anh: Expatriate failure) là điều có thể xảy ra ở các doanh nghiệp quốc tế.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Chỉ số điều kiện tiền tệ (Monetary Conditions Index - MCI) là gì? Đặc điểm

Chỉ số điều kiện tiền tệ (Monetary Conditions Index - MCI) là gì? Đặc điểm

Chỉ số điều kiện tiền tệ (tiếng Anh: Monetary Conditions Index, viết tắt: MCI) sử dụng lãi suất ngắn hạn và tỉ giá hối đoái của một nền kinh tế tiền tệ quốc gia để đánh giá mức độ dễ dàng hoặc thắt chặt của các điều kiện tiền tệ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Sàn giao dịch chứng khoán Úc (Australian Securities Exchange - ASX) là gì? Đặc điểm

Sàn giao dịch chứng khoán Úc (Australian Securities Exchange - ASX) là gì? Đặc điểm

Sàn giao dịch chứng khoán Úc (tiếng Anh: Australian Securities Exchange, viết tắt: ASX) có trụ sở tại Sydney, Úc.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Đồng Baht Thái (Thai Baht - THB) là gì? Đặc điểm nền kinh tế Thái Lan

Đồng Baht Thái (Thai Baht - THB) là gì? Đặc điểm nền kinh tế Thái Lan

Đồng Baht Thái (tiếng Anh: Thai Baht, viết tắt: THB) là tiền tệ của Thái Lan.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Trái phiếu chính phủ Đức (Bund) là gì? Đặc điểm

Trái phiếu chính phủ Đức (Bund) là gì? Đặc điểm

Trái phiếu chính phủ Đức (tiếng Anh: Bund) là một công cụ nợ được ban hành bởi chính phủ liên bang Đức để tài trợ cho các chi tiêu.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Lãnh đạo chuyển dạng là gì? Thang đo gương mẫu trong phong cách lãnh đạo chuyển dạng

Lãnh đạo chuyển dạng là gì? Thang đo gương mẫu trong phong cách lãnh đạo chuyển dạng

Lãnh đạo chuyển dạng là sự lãnh đạo bằng cách nêu gương, lấy mình làm gương.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Trái phiếu rồng (Dragon Bond) là gì? Đặc điểm

Trái phiếu rồng (Dragon Bond) là gì? Đặc điểm

Trái phiếu rồng (tiếng Anh: Dragon Bond) là một công cụ thu nhập cố định được phát hành bởi một ngân hàng châu Á, ngoại trừ Nhật Bản, có mệnh giá bằng ngoại tệ, thường bằng đô la Mỹ hoặc Yên Nhật.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Phong cách lãnh đạo đạo đức là gì? Thang đo gương mẫu trong phong cách lãnh đạo đạo đức

Phong cách lãnh đạo đạo đức là gì? Thang đo gương mẫu trong phong cách lãnh đạo đạo đức

Phong cách lãnh đạo đạo đức là một người giàu lương tâm và là nhà quản trị có đạo đức.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng
Ngân hàng lưu kí (Custodian bank) là gì? Đặc điểm

Ngân hàng lưu kí (Custodian bank) là gì? Đặc điểm

Ngân hàng lưu kí (tiếng Anh: Custodian bank) là một định chế tài chính nắm giữ chứng khoán của khách hàng để giữ an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro mất cắp hoặc mất mát của họ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 5 tháng

Website hay

Thẻ nổi bật