Phong cách lãnh đạo đích thực (Authentic leadership - AL) là gì?

VietnamBiz  • 4 tháng trước

Phong cách lãnh đạo đích thực (tiếng Anh: Authentic leadership - AL) là một phong cách lãnh đạo mới nổi, được xem là rất cần thiết trong lĩnh vực quản trị tổ chức trong thế kỉ XXI.

Phong cách lãnh đạo đích thực (Authentic leadership - AL) là gì?

Phong cách lãnh đạo đích thực

Khái niệm

Phong cách lãnh đạo đích thực trong tiếng Anh gọi là: Authentic leadership - AL.

Theo lí thuyết về phong cách lãnh đạo đích thực của Walumbwa và các cộng sự (2008), phong cách lãnh đạo đích thực là một khái niệm đa hướng, bao gồm 4 bình diện cụ thể:

- Tự nhận thức (Self-awareness) liên quan sự tự nhận thức về điểm mạnh, điểm yếu của một cá nhân và bản chất đa diện của cá nhân đó.

Thông qua sự tương tác với người khác, người lãnh đạo với sự tự nhận thức cao sẽ nhận ra cái nhìn sâu sắc có giá trị về bản thân và ý thức được cách thức mình ảnh hưởng lên người khác như thế nào, đặc biệt là những nhân viên của mình (Kenris, 2003).

- Minh bạch trong các mối quan hệ ( Relational transparency) nói về việc thể hiện sự đích thực của bản thân mình với người khác (Gardner và các cộng sự, 2011).

Cụ thể, những người lãnh đạo đích thực sẽ cố gắng hết sức có thể để cung cấp những thông tin liên quan đến công việc cho nhân viên của mình miễn là không vi phạm đến quyền riêng tư và an toàn của người khác.

Bên cạnh đó, bình diện này cũng chỉ ra rằng, người lãnh đạo đích thực cũng sẵn sàng cởi mở, chia sẻ cảm xúc và những suy nghĩ chân thực nhất của bản thân, trong khi vẫn duy trì phẩm chất phù hợp với bối cảnh nơi làm việc.

Với sự chia sẻ đó, nhân viên sẽ hiểu được lí do đằng sau mỗi quyết định của người lãnh đạo, từ đó giảm sự lo lắng, sợ hãi và tin tưởng nhiều hơn vào người lãnh đạo của mình (Gardner và các cộng sự, 2011).

- Quá trình xử lí thông tin cân bằng ( Balanced processing of information) thể hiện người lãnh đạo sẽ phân tích tất cả các thông tin liên quan trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Thêm vào đó, người lãnh đạo đích thực tìm kiếm các thông tin khách quan nhất, ngay cả những thông tin đó phá vỡ, đi ngược trở lại với các quan niệm đã có từ trước. Quá trình xử lí thông tin cân bằng giúp người lãnh đạo đích thực đưa ra được những quyết định đúng đắn cho tổ chức, xã hội, thậm chí những quyết định đó không có lợi cho bản thân họ.

Bình diện này cho thấy, người lãnh đạo đích thực luôn sẵn sàng nhận những thông tin phản hồi từ phía cấp dưới, thậm chí là những thông tin tiêu cực về bản thân trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.

- Quan điểm đạo đức nội tại ( An internalized moral perspective) thể hiện rằng một người lãnh đạo luôn gìn giữ và tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn, các giá trị đạo đức cốt lõi như là một hành động của sự lựa chọn cá nhân.

Bên cạnh đó, bình diện này cũng nêu lên sự tự điều chỉnh bản thân được định hướng bởi các giá trị đạo đức, tiêu chuẩn nội tại trước những áp lực của xã hội và tổ chức để đi đến các hành vi, các quyết định nhất quán với các giá trị nội tại này (Walumbwa và các cộng sự, 2008, p. 96).

Với những đặc tính trên, người lãnh đạo mang phong cách lãnh đạo đích thực sẽ nuôi dưỡng sự gắn kết, niềm tin, sự hài lòng của người nhân viên với tổ chức của mình, từ đó gia tăng chất lượng mối quan hệ giữa nhân viên và tổ chức mà họ thuộc về.

Phong cách lãnh đạo đích thực là một phong cách lãnh đạo mới nổi, được xem là rất cần thiết trong lĩnh vực quản trị tổ chức trong thế kỉ XXI (Qiu và các cộng sự, 2019; Copeland, 2016).

Lí thuyết và các thực tiễn quản trị chứng minh rằng, phong cách lãnh đạo đích thực mang đến đa dạng kết quả tích cực cho tổ chức, như là: Sự cam kết tổ chức của nhân viên; hành vi công dân tổ chức; niềm tin vào lãnh đạo; động lực đổi mới, sáng tạo của nhân viên; sự gắn kết của nhân viên (Gardner và các cộng sự, 2011; Qiu và các cộng sự, 2019).

(Tài liệu tham khảo: Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đích thực đến chất lượng mối quan hệ giữa nhân viên và tổ chức, TS. Trần Mai Đông, ThS. Hoàng Thị Kim Quy, Nguyễn Phong Nguyên, Tạp chí Công thương, 2020)


like
share
comment


Bài viết mới
Kê khai thuế (Tax Declaration) là gì? Yêu cầu

Kê khai thuế (Tax Declaration) là gì? Yêu cầu

Kê khai thuế (tiếng Anh: Tax Declaration) là việc người nộp thuế trình bày các số liệu, hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản lí thuế.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến là gì?

Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến là gì?

Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến là các phương pháp, cách thức thúc đẩy quá trình bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Sự im lặng của nhân viên (Employee silence) là gì? Hậu quả

Sự im lặng của nhân viên (Employee silence) là gì? Hậu quả

Sự im lặng của nhân viên (tiếng Anh: Employee silence) là việc nhân viên che giấu các hình thức biểu đạt chân thực về sự đánh giá hành vi, nhận thức và/hoặc tình cảm của mình về hoàn cảnh tổ chức.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản là gì? Quyền và nghĩa vụ

Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản là gì? Quyền và nghĩa vụ

Doanh nghiệp quản lí, thanh lí tài sản là doanh nghiệp hành nghề quản lí, thanh lí tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến (E-tourism) là gì? Đặc điểm

Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến (E-tourism) là gì? Đặc điểm

Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến (tiếng Anh: E-tourism) là sự ứng dụng của các công nghệ thông tin truyền thông - ICT vào ngành Công nghiệp du lịch.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Phương thức đánh thuế là gì? Phân loại

Phương thức đánh thuế là gì? Phân loại

Phương thức đánh thuế thể hiện cách nhà nước điều tiết thu nhập của các tổ chức cá nhân trong xã hội – điều tiết trực tiếp hay điều tiết gián tiếp.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Ý định nghỉ việc (Turnover intention) của nhân viên là gì?

Ý định nghỉ việc (Turnover intention) của nhân viên là gì?

Ý định nghỉ việc (tiếng Anh: Turnover intention) có thể hiểu đơn giản là mức độ mà nhân viên có ý định từ bỏ, là một sự sẵn sàng cố ý rời khỏi tổ chức.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế là gì? Mối quan hệ

Làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế là gì? Mối quan hệ

Hai hoạt động này thường gắn chặt với nhau, những chuyên gia thuế phát hiện ra để tư vấn trong quá trình cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế hoặc trong quá trình tư vấn thuế cần phải có những lời khuyên về tuân thủ tục về thuế cho khách hàng.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Cam kết tình cảm (Affective commitment) của nhân viên là gì?

Cam kết tình cảm (Affective commitment) của nhân viên là gì?

Cam kết tình cảm (tiếng Anh: Affective commitment) là một trong 3 khía cạnh của cam kết tổ chức.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Gãy dương vật là gì, chẩn đoán và cách chữa như thế nào?

Gãy dương vật là gì, chẩn đoán và cách chữa như thế nào?

Gãy dương vật là chấn thương đáng sợ nhất đối với cánh mày râu. Cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách điều trị cho tình trạng này.
Eva
Eva • 4 tháng

Bài viết khác
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (State Capital Investment Corporation – SCIC) là gì?

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (State Capital Investment Corporation – SCIC) là gì?

Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đại diện cho Nhà nước như một nhà đầu tư mà ở đó nhà nước duy trì một tỷ lệ lớn cổ phần tại các công ty vốn nhà nước đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Nghệ sĩ cải lương có nhà lầu xe hơi chỉ là bề nổi, sự thật phía sau là gì?

Nghệ sĩ cải lương có nhà lầu xe hơi chỉ là bề nổi, sự thật phía sau là gì?

Nghệ sĩ cải lương Hoàng Hải giải thích lý do vì sao các nghệ sĩ cải lương thường sống rất “phong lưu”.
24h
24h • 4 tháng
Lí thuyết đánh đổi động (Dynamic Trade-off Theory) là gì?

Lí thuyết đánh đổi động (Dynamic Trade-off Theory) là gì?

Lí thuyết đánh đổi động (tiếng Anh: Dynamic Trade-off Theory) cho rằng doanh nghiệp có lợi nhuận càng cao thì việc hưởng lợi từ lá chắn thuế càng lớn khi họ vay nợ càng nhiều.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Lí thuyết đánh đổi tĩnh (Static Trade-Off Theory - STT) là gì?

Lí thuyết đánh đổi tĩnh (Static Trade-Off Theory - STT) là gì?

Lí thuyết đánh đổi tĩnh (tiếng Anh: Static Trade-Off Theory - STT) xem xét một cơ cấu vốn mục tiêu của một doanh nghiệp mà cơ cấu vốn này được xác định dựa vào sự đánh đổi giữa lợi ích cận biên của thuế và chi phí liên quan đến nợ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Lí thuyết của Modigliani và Miller (Modigliani-Miller theorem - M&M) là gì?

Lí thuyết của Modigliani và Miller (Modigliani-Miller theorem - M&M) là gì?

Lí thuyết của Modigliani và Miller (tiếng Anh: Modigliani-Miller theorem - M&M) là lí thuyết đầu tiên nghiên cứu về cấu trúc vốn của doanh nghiệp và đây cũng là nền tảng cơ sở để các lí thuyết sau này ra đời.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
AirDrop là gì? Cách sử dụng AirDrop để chia sẻ dữ liệu giữa 2 iPhone, Mac, iPad

AirDrop là gì? Cách sử dụng AirDrop để chia sẻ dữ liệu giữa 2 iPhone, Mac, iPad

Đối với các thiết bị Android để có thể chia sẻ dữ liệu thông qua WiFi, người dùng sẽ sử dụng đến ứng dụng AirDroid hoặc một số những ứng dụng khác mà Quản trị mạng đã giới thiệu tới bạn đọc trong bài viết Các ứng dụng chuyển dữ liệu qua WiFi trên Android chuyên nghiệp . Tuy nhiên, nếu bạn đang sở hữu thiết bị iOS mà muốn chia sẻ dữ liệu giữa các thiết iOS với nhau thì có thể sử dụng ngay tính năng AirDrop có sẵn.
Quản trị mạng
Quản trị mạng • 4 tháng
Giá trị hiện tại điều chỉnh (Adjusted Present Value) là gì? Công thức và ví dụ

Giá trị hiện tại điều chỉnh (Adjusted Present Value) là gì? Công thức và ví dụ

Giá trị hiện tại điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Present Value) là giá trị hiện tại ròng của dự án hoặc công ty được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu cộng với giá trị hiện tại của lợi ích từ tài trợ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì? Ưu điểm và nhược điểm

Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì? Ưu điểm và nhược điểm

Giá trị ròng hữu hình (tiếng Anh: Tangible Net Worth) là cách tính giá trị ròng của một công ty, không bao gồm giá trị có được từ các tài sản vô hình như bản quyền, bằng sáng chế hay sở hữu trí tuệ.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Tái cơ cấu nợ (Debt Restructuring) là gì? Đặc điểm và loại hình

Tái cơ cấu nợ (Debt Restructuring) là gì? Đặc điểm và loại hình

Tái cơ cấu nợ (tiếng Anh: Debt Restructuring) là quá trình được các công ty sử dụng để tránh rủi ro vỡ nợ đối với khoản nợ hiện có hoặc để tận dụng mức lãi suất thấp hơn.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng
Cổ phiếu ủy thác giữ (Escrowed Shares) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Cổ phiếu ủy thác giữ (Escrowed Shares) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Cổ phiếu ủy thác giữ (tiếng Anh: Escrowed Shares) là cổ phiếu được giữ trong một tài khoản ủy thác giữ, được bảo đảm bởi một bên thứ ba, trong khi chờ hoàn thành một trong các trường hợp phổ biến: thương vụ sáp nhập và mua lại; phá sản hay tái tổ chức công ty; và cấp cổ phiếu hạn chế cho nhân viên của công ty.
VietnamBiz
VietnamBiz • 4 tháng

Website hay

Thẻ nổi bật