Mensa là gì?

1 năm trước

Mensa (đọc như Men-sa) là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho những người có chỉ số thông minh IQ cao nhất trên thế giới. Tổ chức này chỉ dành cho những người có điểm số IQ đạt từ 98% trở lên trên dựa vào kết quả thu được từ việc kiểm tra IQ hoặc thông quan một số kết quả bài kiểm tra trí thông minh hợp lệ khác. Cộng đồng Mensa chính thức bao gồm nhiều nhóm quốc gia khác nhau và tổ chức bảo trợ chính là Mensa International, với văn phòng đăng ký tại Caythorpe, Lincolnshire, Anh.

Ý nghĩa tên gọi

Từ ‘mensa’ có nghĩa là ‘cái bàn’ trong tiếng Latin. Nó được chọn để thể hiện tính chất bàn tròn của tổ chức. Mensa là một xã hội bàn tròn nơi mà không phân biệt chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, chính trị, giáo dục, nền tảng xã hội nơi mà mọi người đều bình đẳng.

Lịch sử hình thành và mục đích của Mensa

Mensa đã được thành lập vào năm 1946 tại Oxford, Anh bởi Roland Berrill, một luật sư người Úc và tiến sĩ Lancelot Ware, một nhà khoa học và luật sư người Anh. Lý tưởng của họ là hình thành một cộng đồng cho những người có trí tuệ xuất chúng với chỉ số IQ cao. Những người trong tổ chức này có chỉ số IQ nằm trong số 2% của dân số thế giới.

Mục đích ban đầu cũng như hiện tại của tổ chức này là tạo ra một xã hội phi chính trị và thoát khỏi mọi sự phân biệt chủng tộc hay tôn giáo

Cấu trúc tổ chức

Hiện nay Mensa International có khoảng 134,000 thành viên từ hơn 100 quốc gia và 51 nhóm quốc gia Mensa. Những người sống ở quốc gia đã có nhóm quốc gia riêng sẽ đăng ký thành viên với nhóm quốc gia đó. Nếu không có nhóm quốc gia được thừa nhận bởi Mensa International, họ có thể đăng ký trực tiếp với Mensa International.

Các nhóm quốc gia Mensa lớn nhất là

Mensa Mỹ với hơn 57,000 thành viên

Mensa Anh với hơn 21,000 thành viên

Mensa Đức với hơn 13,000 thành viên

Các thành viên cũng có thể tự lập thành những nhóm riêng dựa trên mối quan tâm hay sở thích của mình gọi là SIGs (Special Interest Groups (SIGs). Các mối quan tâm của SIGs rất đa dạng, có thể là câu lạc bộ xe máy cho tới hợp tác kinh doanh.

Yêu cầu để trở thành hội viên

Để trở thành hội viên của , ứng viên phải đạt ít nhất 98% bài kiểm tra IQ hoặc các bài kiểm tra trí thông minh được công nhận khác. Ví dụ như Thang điểm Stanford-Binet (Stanford–Binet Intelligence Scales) hay Cattell.

Điểm số chấp nhận tối thiểu đối với bài kiểm tra trí thông minh IQ là 13, Stanford-Binet là 132, trong khi cho Cattell là 148.

Bên cạnh đó, Mensa Mỹ đã phát triển bài kiểm tra ứng dụng riêng của mình. Nó không cung cấp điểm số tương đương với điểm số trong các bài kiểm tra khác. Nó chỉ phục vụ để hội xác định một người có đủ điều kiện để trở thành thành viên hay không.
Bài viết mới

Thẻ nổi bật