KPI nghĩa là gì?

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Chưa có đánh giá)
Loading...

KPI là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Key Performance Indicator”, nghĩa là “Chỉ số đo lường hiệu quả công việc”. KPI thường được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp để làm một trong những thước đo đánh giá hiệu quả công việc của mỗi cá nhân hay bộ phận trong doanh nghiệp đó.

Thông thường, mỗi chức danh trong công ty sẽ có một kế hoạch làm việc theo tháng, hoặc quý, hoặc năm, hoặc nhiều năm. Để xác định được rằng kế hoạch đó có được hoàn thành tốt hay không, người ta sẽ lập ra một danh sách các mục tiêu cần đạt được, để dùng làm cơ sở đánh giá kế hoạch đó. Danh sách đó chính là KPI. Ví dụ, một nhân viên sales được giao chỉ tiêu đạt doanh thu 200 triệu đồng sau 3 tháng ra mắt sản phẩm mới. Hay một giám đốc chi nhánh được giao chỉ tiêu giới thiệu được dịch vụ tới 60% số hộ gia đình trong khu vực, v.v…

Ví dụ về KPI của một cửa hàng trái cây

Ví dụ về KPI của một cửa hàng trái cây

Viết một bình luận