Chủ thể kinh doanh riêng biệt (Distinct Business Entity) là gì? Ưu điểm

7 tháng trước

Chủ thể kinh doanh riêng biệt (tiếng Anh: Distinct Business Entity) là một bộ phận hoặc bộ phận phụ trong một công ty hoạt động tự chủ và thường tập trung vào một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất.

Chủ thể kinh doanh riêng biệt (Distinct Business Entity) là gì? Ưu điểm
(Ảnh minh họa: Eutrepreneur)

Chủ thể kinh doanh riêng biệt

Khái niệm

Chủ thể kinh doanh riêng biệt trong tiếng Anh là Distinct Business Entity.

Chủ thể kinh doanh riêng biệt là một bộ phận hoặc bộ phận phụ trong một công ty, hoạt động tự chủ và thường tập trung vào một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất.

Trong kế toán, chủ thể kinh doanh riêng biệt được coi là một chủ thể tách biệt, có hồ sơ và giao dịch riêng.

Trong tài chính doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh riêng biệt có thể có quyền kiểm soát cách thức sử dụng tài sản của mình, tổ chức quản lí và ở một mức độ nhất định, có thể tự cấu trúc tài chính.

Đặc điểm của Chủ thể kinh doanh riêng biệt

Chủ thể kinh doanh riêng biệt hầu như tách biệt khỏi phần còn lại của công ty dựa trên một số khác biệt về hoạt động, chẳng hạn như chủ thể đó có một dòng sản phẩm riêng biệt, tách biệt về mặt địa lí hoặc bằng cách cung cấp dịch vụ khác với phần còn lại của công ty.

Chủ thể kinh doanh riêng biệt có thể là một thành phần quan trọng đối với bất kì công ty nào, vì chủ thể này có thể linh hoạt đưa ra các quyết định ở mức độ quản lí cấp cao và ở mức độ hoạt động hàng ngày với hiệu suất tốt hơn.

Chủ thể kinh doanh riêng biệt có thể có các cấu trúc khác nhau, tùy thuộc vào quyền sở hữu, như tập đoàn, công ty liên kết hay ủy thác kinh doanh.

Ưu điểm của Chủ thể kinh doanh riêng biệt

Bằng cách thiết lập chủ thể kinh doanh riêng biệt , một công ty có thể có một số lợi thế tùy thuộc vào sự thành công liên quan của chủ thể riêng biệt.

Ví dụ, một doanh nghiệp cửa hàng cà phê lớn có thể muốn mở rộng kinh doanh trà. Bằng cách tạo ra chủ thể kinh doanh riêng biệt và điều tra thị trường ở qui mô nhỏ hơn trước khi quyết định đầu tư. Nếu hướng phát triển này được đầu tư, thì công ty sẽ tạo ra một chủ thể kinh doanh riêng biệt.

(Theo Investopedia)


like
share
comment


Bài viết mới
Lợi thế sở hữu (Ownership advantage) là gì?

Lợi thế sở hữu (Ownership advantage) là gì?

Lợi thế sở hữu (tiếng Anh: Ownership advantage) là một trong những yếu tố cần xem xét để quyết định phương thức thâm nhập thị trường quốc tế.
Risk-on Risk-off là gì? Cách để nhận biết trên thị trường

Risk-on Risk-off là gì? Cách để nhận biết trên thị trường

Risk-on Risk-off là một lí thuyết về tâm lí thị trường ám chỉ hành vi của nhà đầu tư theo cảm nhận về mức độ rủi ro của thị trường tài chính.
Đặc khu hành chính (Special Administrative Region – SAR) là gì? Đặc điểm

Đặc khu hành chính (Special Administrative Region – SAR) là gì? Đặc điểm

Đặc khu hành chính (tiếng Anh: Special Administrative Region, viết tắt: SAR) là một khu vực nằm dưới sự bảo trợ chung của một quốc gia nhưng vẫn duy trì một hệ thống chính trị và kinh tế riêng biệt.
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (Return On Average Equity - ROAE) là gì? ROAE so với ROE

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (Return On Average Equity - ROAE) là gì? ROAE so với ROE

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (tiếng Anh: Return On Average Equity - ROAE) là tỉ lệ tài chính để đo lường hiệu quả hoạt động của một công ty dựa trên trung bình vốn chủ sở hữu của công ty.
Trái phiếu Dimsum (Dim Sum Bond) là gì? Đặc điểm

Trái phiếu Dimsum (Dim Sum Bond) là gì? Đặc điểm

Trái phiếu Dimsum (tiếng Anh: Dim Sum Bond) là một thuật ngữ tiếng lóng miêu tả trái phiếu có mệnh giá bằng đồng Nhân dân tệ Trung Quốc và được phát hành tại Hongkong.
Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (Income summary account) là gì? Ví dụ

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (Income summary account) là gì? Ví dụ

Tài khoản xác định kết quả kinh doanh (tiếng Anh: Income summary account) là một tài khoản tạm thời, trong đó tất cả các tài khoản doanh thu và chi phí trong báo cáo thu nhập được chuyển vào cuối kì kế toán.
Lí thuyết nội bộ hoá (Internalization Theory) là gì?

Lí thuyết nội bộ hoá (Internalization Theory) là gì?

Lí thuyết nội bộ hoá (tiếng Anh: Internalization Theory) là một trong những lí thuyết về đầu tư quốc tế.
Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (People's Bank of China - PBOC) là gì? Đặc điểm

Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (People's Bank of China - PBOC) là gì? Đặc điểm

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (tiếng Anh: People's Bank of China, viết tắt: PBOC) là ngân hàng trung ương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và có trụ sở tại Bắc Kinh.

Bài viết khác
Cây ăn quả là gì? Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật

Cây ăn quả là gì? Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật

Cây ăn quả là bất kì loại cây nào ra quả ăn được. Theo đó, cây ăn quả có những đặc điểm kinh tế - kĩ thuật cần chú ý.
Lí thuyết chiết trung (Eclectic theory) là gì?

Lí thuyết chiết trung (Eclectic theory) là gì?

Lí thuyết chiết trung (tiếng Anh: Eclectic theory) là một trong những lí thuyết về đầu tư quốc tế.
Lợi nhuận trên vốn điều chỉnh rủi ro (Return on Risk-Adjusted Capital - RORAC) là gì? Công thức tính

Lợi nhuận trên vốn điều chỉnh rủi ro (Return on Risk-Adjusted Capital - RORAC) là gì? Công thức tính

Lợi nhuận trên vốn có điều chỉnh rủi ro (tiếng Anh: Return on Risk-Adjusted Capital - RORAC) là phép đo về tỉ lệ lợi nhuận đánh giá dựa trên vốn chịu rủi ro, thường được sử dụng trong phân tích tài chính.
Lợi nhuận trên tài sản ròng (Return on Net Assets - RONA) là gì? Công thức tính

Lợi nhuận trên tài sản ròng (Return on Net Assets - RONA) là gì? Công thức tính

Lợi nhuận trên tài sản ròng (tiếng Anh: Return on Net Assets - RONA) là phép đo về hiệu quả tài chính được tính bằng lợi nhuận ròng chia cho tổng tài sản cố định và vốn lưu động ròng.
Bản báo cáo nghiên cứu (Research Report) là gì? Tranh luận xung quanh giá trị bản báo cáo nghiên cứu

Bản báo cáo nghiên cứu (Research Report) là gì? Tranh luận xung quanh giá trị bản báo cáo nghiên cứu

Bản báo cáo nghiên cứu (tiếng Anh: Research Report) là một tài liệu được chuẩn bị bởi một nhà phân tích hoặc một chiến lược gia nghiên cứu đầu tư trong nghề môi giới chứng khoán hoặc trong ngân hàng đầu tư.
Chi phí nghiên cứu và phát triển (Research and Development Expenses) là gì?

Chi phí nghiên cứu và phát triển (Research and Development Expenses) là gì?

Chi phí nghiên cứu và phát triển (tiếng Anh: Research and Development Expenses) là những chi phí liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển hàng hóa hoặc dịch vụ của một công ty.
Cây lương thực là gì? Ý nghĩa kinh tế

Cây lương thực là gì? Ý nghĩa kinh tế

Cây lương thực là những cây có hạt, có tác dụng nuôi sống con người và gia súc.
Cây công nghiệp (Industrial crop) là gì? Ý nghĩa kinh tế

Cây công nghiệp (Industrial crop) là gì? Ý nghĩa kinh tế

Cây công nghiệp (Industrial crop) là loại cây có vị trí quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu có giá trị cho công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp.
Cục bảo vệ tài chính người tiêu dùng (Consumer Financial Protection Bureau – CFPB) là gì? Đặc điểm

Cục bảo vệ tài chính người tiêu dùng (Consumer Financial Protection Bureau – CFPB) là gì? Đặc điểm

Cục bảo vệ tài chính người tiêu dùng (tiếng Anh: Consumer Financial Protection Bureau, viết tắt: CFPB) là một cơ quan quản lí chịu trách nhiệm giám sát các sản phẩm và dịch vụ tài chính được cung cấp cho người tiêu dùng tại Mỹ.
Đồng bạc xanh (Greenback) là gì? Đặc điểm

Đồng bạc xanh (Greenback) là gì? Đặc điểm

Đồng bạc xanh (tiếng Anh: Greenback) là một thuật ngữ tiếng lóng mô tả tiền USD giấy của Mỹ.

Website hay

Thẻ nổi bật